Van den Dries Interim Management

"Van samen werken, naar samenwerken"
 

Creatie en realisatie van diensten voor project-, programma- en procesmanagement, management consultancy, training en coaching, met focus voor publiek-private samenwerking bij overheden en bedrijven

Onze gebouwde omgeving, infrastructuur en energievoorziening zijn nooit af. Onze woon-, werk en leefomgeving verandert voortdurend. Aanpassingen worden ingegeven door hogere eisen aan duurzame oplossingen of bijvoorbeeld circulair ontwerpen, inkopen, bouwen en onderhouden. Een groot aantal partijen zijn daarbij betrokken, elk vanuit zijn eigen belangen en ambities. Uitdagingen liggen in het gezamenlijk realiseren van opgaven. Samenwerken, waarbij ieder zijn rol en verantwoordelijkheid oppakt, vormt daarbij de sleutel tot succes.

"Verbinder, denker en doener"

Gert-Jan van den Dries is een betrokken manager voor fysieke opgaven in onze leef- en werkomgeving, met invalshoeken vanuit inhoud, organisatie & samenwerking.

Gert-Jan van den Dries

Gert-Jan is Certified Senior Project Manager IPMA-B (Certificate Number NL.B.2008.0034 ), IAF Certified Professional Facilitator  (Certificate Number R964) en NVNLP approved Practitioner.

"Inhoud en proces, geeft succes"

Gert-Jan laat mensen samen meer resultaat boeken. Grote uitdagingen in een complexe omgeving. Daar werkt Gert-Jan aan in opgaven op het terrein van mobiliteit, ruimte, water en energie, met focus op publiek-private samenwerking.

Dat doet hij door de verbinding van inhoud en proces, zijn sleutel tot succes. Hij zorgt dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste inhoud op tafel leggen.Speciale aandacht heeft hij voor inspirerende online of fysieke werkvormen.

Procesregie als sleutel
 "Procesregie als sleutel"

Procesregie als sleutel tot succes

Een teambuilding, bestuurlijke conferentie of expertmeeting zijn momenten waar mensen zich aan de opgave verbinden en resultaten willen bereiken. 

Als het dan gebeurt, lijkt het vanzelfsprekend. Dat lukt door vooraf hard te werken aan de inhoud, de keuze van aanpak en werkvormen. Aandacht voor de onderlinge relatie(s) wordt uiteraard niet vergeten. Dat is voor Gert-Jan de kern van procesregie: creatief sturen op gedragen besluitvorming. 


Copyright 2020 - powered by Hostnet bv - klik hier voor de privacyverklaring