Creatie en realisatie van diensten voor project-, programma- en procesmanagement, management consultancy, training en coaching, met focus voor publiek-private samenwerking bij overheden en bedrijven

Onze gebouwde omgeving, infrastructuur en energievoorziening zijn nooit af. Onze woon-, werk- en leefomgeving verandert voortdurend. Aanpassingen worden ingegeven door hogere eisen aan duurzame oplossingen of bijvoorbeeld circulair ontwerpen, inkopen, bouwen en onderhouden. Een groot aantal partijen zijn daarbij betrokken, elk vanuit zijn eigen belangen en ambities. Uitdagingen liggen in het gezamenlijk realiseren van opgaven. Samenwerken, waarbij ieder zijn rol en verantwoordelijkheid oppakt, vormt daarbij de sleutel tot succes.

"Veranderaar, durver en doener"


Gert-Jan van den Dries is een betrokken manager en creatief regisseur van fysieke opgaven in onze woon-, werk- en leefomgeving. De benodigde technische, gedragsmatige en contextuele competenties vormen de invalshoeken van zijn opdrachten. Hij werkt voor de publieke en private sector, bij een ontwikkelaar, semi-overheid, gemeente, provincie of de Rijksoverheid.

Gert-Jan is Certified Senior Project Manager IPMA-B (Certificate Number NL.B.2008.0034 ), IAF Certified Professional Facilitator  (Certificate Number R964) en NVNLP approved Practitioner.

"Inhoud en proces, geeft succes"


Gert-Jan laat mensen samen meer resultaat boeken. Grote uitdagingen in een complexe omgeving. Daar werkt Gert-Jan aan in opgaven op het terrein van mobiliteit, ruimte, water en energie, met focus op publiek-private samenwerking.

Dat doet hij door de verbinding van inhoud en proces, zijn sleutel tot succes. Hij zorgt dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste inhoud op tafel leggen. Speciale aandacht heeft hij voor inspirerende online of fysieke werkvormen.

 "Verbeelden, verbinden en verwezenlijken"

Een teambuilding, bestuurlijke conferentie of expertmeeting zijn momenten waar mensen zich aan de opgave verbinden en resultaten willen bereiken. 

Als het dan gebeurt, lijkt het vanzelfsprekend. Dat lukt door vooraf hard te werken aan de inhoud, de keuze van aanpak en werkvormen. Aandacht voor de onderlinge relatie(s) wordt uiteraard niet vergeten. Dat is voor Gert-Jan de kern van procesregie: creatief sturen op gedragen besluiten en resultaten. 

Meer informatie? Maak dan gebruik van het contactformulier of het veld 'Contact' onder correspondentie voor een e-mail. Mijn antwoord volgt dan spoedig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van den Dries Interim Management is opgericht op 4 januari 2011


Copyright 2023 - powered by Hostnet bv - klik hier voor de privacyverklaring